Legendy a pověsti o kávě

První údaje o kávovníku a kávových zrnech se nám dochovaly v podobě legend, které se tradičně vyprávějí při objasňování původu kávy. Jedná se o milé a romantické historky a my vás s nimi také rádi seznámíme.

Jedna z pověstí vypráví o šejku Bensaidovi, muftimu z Adenu, který povzbuzující účinky neznámého nápoje poznal při cestách po Etiopii. Po návratu domů onemocněl a když mu místní lékaři nedokázali pomoci, vzpomněl si na tyto plody. Byl zámožný a tak si mohl dovolit zaplatit a vyslat posla do Etiopie, aby mu co nejrychleji přivezl zázračné bobule. Posel se v krátkém čase vrátil a šejk se uzdravil. Kávu jako uzdravující nápoj velebil a zavedl dokonce její povinné pití před nočními modlitbami.

Existuje také arabská verze legendy o objevu kávy. Hlavní její postavou byl jemenský lékař a šejk Hadži Omar, který žil ve vyhnanství v Ousabu v Arábii. Jednoho dne pozoroval ptáka s překrásným peřím, který odpočíval na keři s vonícími květy a nápadně červenými bobulemi. Šejk Omar bobule utrhl a ve svém příbytku z nich zkusil udělat odvar. Po vypití pocítil zvláštní chuť a posilující účinky. Jako lékař a kněz začal nápoj dávat nemocným, které léčil. Brzy se roznesly zprávy o blahodárných účincích jeho nápoje a vyhnanec byl panovníkem omilostněn. Vrátil se do rodného kraje jako hrdina a vladař mu nechal postavit chrám. Verzí tohoto příběhu je několik, v jiné Omar zázračnými plody vyléčil panovníkovu dceru a v další verzi je popisováno záhadné zmizení onoho krásného ptáka, když přivedl Omara ke kávovníkovému keři. Každopádně, vždy byl Omar tím člověkem, který naučil Araby připravovat a pít kávu.

Jiná historka mluví o Mohamedovi, který tvrdě zaspal a nesplnil své povinnosti. Na pomoc mu přiletěl archanděl Gabriel a podal mu zvláštní nápoj, my víme, že šlo o kávu. Mohamedovi se po několika doušcích jakoby navrátil život. Legenda praví, že jeho síla byla najednou taková, že „sesadil z koně až čtyřicet mužů a udělal čtyřicet žen šťastnými“. A nakonec v důsledku energie a síly Mohamed vytvořil, dodnes největší, islámskou říši.

Další ze starých legend vypráví příběh o hořícím lese, kde kromě stromů rostly i kávovníkové keře. Všechny bobule na nich nestačily úplně shořet a ty co zůstaly byly prý tak příjemné vůně, že je lidé od té doby začali dávat úmyslně k ohni. Samozřejmě, že historka má svou pointu a tou je, že tímto způsobem se přišlo na pražení kávovníkových zrn.

Další a asi patrně nejznámější legendou, podle které se našly účinky kávy je o pastevci, který na svém stádu koz pozoroval neobvyklou bujnost a veselost. Vypátral, že spásají plody kávovníku. Ze zvědavosti je ochutnal a i on na sobě pocítil nezvykle povzbuzující účinky. S tajemstvím se svěřil opatu z blízkého kláštera, který se postaral o rozšíření kávového nápoje, nejprve mezi mnichy, kteří jej pili mezi modlitbami pro udržení bdělosti a káva se pak dál rozšířila mezi obyvatelstvo.