Bezkofeinová káva

Káva bez kofeinu, se podílí pouhými deseti procenty na celkové světové spotřebě kávy. Názory na ni se různí a je jasné, že milovníkům kvalitní zrnkové kávy asi příliš chutnat nemůže. Má jinou chuť než káva s kofeinem. Je to z toho důvodu, že odstraněním kofeinu se zároveň odstraní některé chuťové a aromatické složky. Také je nutno zdůraznit, že většina bezkofeinových kávovníkových zrn obsahuje větší množství chemických příměsí a nepřírodních látek. Pokud ale jsou lidé, kteří z jakýchkoli důvodů upřednostňují pití této kávy, tak právě jim patří následující řádky, aby si udělali představu o tom, jakým způsobem se káva bez kofeinu vyrábí.

Technologie odstraňování kofeinu probíhá dvěma způsoby. Jedním se kofein odstraňuje pomocí organických rozpouštědel, zelené zrno se nejprve napaří, aby se rozevřelo a usnadnil se tak průnik rozpouštědla, ve kterém se zrna namáčí a tím nastává vyluhování kofeinu.

Při druhém postupu se zrna máčí za účelem vyluhování kofeinu, vodní lázeň vymývá všechny látky rozpustné ve vodě, ve filtru z aktivního uhlí se kofein z vody vyloučí a kávová zrna se pak suší ve speciálních nádržích. Zbytková voda se zbývajícími aromatickými látkami se odpaří na koncentrát a tím se káva postříká. Tento způsob je poměrně nákladný, a je znám jako tzv. švýcarská „mokrá“ metoda. Obě metody odstraní z kávových zrn až 97 procent kofeinu. Jeden šálek bezkofeinové kávy obsahuje 1 až 5 mg kofeinu a jeho obsah závisí především na způsobu přípravy kávy a na síle výsledného extraktu.

Je nutno říci, že většina bezkofeinových káv obsahuje větší množství chemických příměsí a nepřírodních látek, a možná, že právě tato věta vyvolala trochu skepsi. Proto máme na závěr optimističtější zprávu pro konzumenty kávy, kteří nemohou ze zdravotních důvodů kofein a přesto by si rádi vychutnali aroma a chuť kvalitní kávy. Brazilští vědci totiž oznámili světu, že byl objeven kávovník, jehož zrna neobsahují kofein. Jde o kávovník druhu Coffea arabica bez kofeinu a roste divoce v oblasti Etiopie, která je pravlastí kávovníku. Vědci se už dříve pokoušeli vyšlechtit takový kávovník křížením arabiky a rostlin z Madagaskaru, ale vzniklá káva byla nedobré chuti. Etiopská bezkofeinová káva nebyla vypěstována pro komerční účely a tak je otázkou, kolik do budoucna vynese. Ovšem vědecký tým zabývající se touto problematikou zkouší křížit kávovník bez kofeinu s výnosnými druhy arabiky a vyšlechtit tak druh, jenž by zajistil vyšší výnosy.

A ještě jedna zajímavost, která souvisí s bezkofeinovou kávou – v roce 1962 byl v Čechách udělen patent na technologickou přípravu bezkofeinové kávy panu Zdeňku Žáčkovi, významnému odborníku na kávu.